Upravljanje stavb

Družbe za upravljanje stavb skrbijo za upravljanje večstanovanjskih stavb. V bistvu so upravniki nepremičnin predstavniki lastnikov in skrbijo, da se stavba, ki jo upravljajo redno vzdržuje Pa naj si gre pri tem za čiščenje hodnikov, menjavanje žarnic, košenje trave pred stavbo. Upravnik se skupaj z etažnimi lastniki dogovori tudi za letni plan vzdrževanja stavbe, kamor sodijo tudi večja popravila, ki prinesejo tudi večje stroške.

Ravno zaradi velikih stroškov kot je npr. obnova kabine dvigala, menjava strehe ali prenova nove fasade, je potrebno takšna dela skrbno načrtovati vnaprej, kakor tudi doreči finančno konstrukcijo. Običajno se takšna dela pokrivajo iz sredstev, ki so zbrana v rezervnem skladu, kamor etažni lastniki mesečni vplačujejo določen znesek. Sredstva na rezervnem skladi se morajo voditi na ločenem transakcijskem računu. V kolikor v rezervnem skladu ni dovolj sredstev, ki bi pokrila večjo investicijo, pomaga upravnik priskrbeti etažnim lastnikom ugoden način kreditiranja.

Upravnik mora 1x letno pripraviti etažnim lastnikom podrobno poročilo glede vsega vzdrževalnega dela v tekočem letu in poročila o tem kako so se porabljala sredstva. Upravnik poskrbi tudi za zavarovanje stavbe, ki je nujno potrebno v kolikor pride npr. do požara, poplav, drugih naravnih nesreč ali pa drugih poškodb. Upravljanje stavb je potrebno, saj bi naj z uspešnim upravljanjem in vzdrževanjem vzdrževali vrednost nepremičnine ali pa jo celo povečali. Da bi bilo to možno morajo etažni lastniki mesečno vplačevati v rezervni sklad. Zbrana sredstva so namenjena vzdrževanju nepremični. Seveda pa upravnik za svoje delo na mesečni ravni izstavi tudi obračun.

Vzdrževanje nepremičnin je vrsta storitve, ki jo sklenejo etažni lastniki s podjetjem, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin. V kolikor je v stavbi več kot 8 etažnih lastnikov je izbira upravnika zakonsko obvezna. Upravljanje nepremičnin je povezano z načrtnim upravljanjem, nadzorom in vzdrževanjem stavbe. Ko boste izbirali upravnika, vam vsekakor svetujemo, da se odločate na podlagi večjega števila prejetih ponudb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>